Przejdź do treści

Bisfenol A a zdrowie naszych niemowląt. Co zrobić z plastikowymi odpadami?

  • 4 min read

bisfenol a

Kilka słów o  historii bisfenolu A.

Na początku testowano cząsteczkę bisfenolu A z nadzieją uzyskania z niej lekarstwa. Ostatecznie prób zaniechano i wybrano do tego celu dietylostylbestrol.

Dziś z perspektywy czasu, kiedy wiadomo, jak negatywne skutki na zdrowie miało lekarstwo na bazie dietylostylberstrolu.

Czyli wiadomo np że dzieci kobiet, które go przyjmowaly mają problemy z zajściem i utrzymaniem ciąży.

Ale wróćmy do bisfenolu A.

Ostatecznie znalazł on zastosowanie do produkcji plastiku.

Pamiętajmy jednak, że ma on właściwości zbliżone do dietylostylberstrolu. Można więc przypuszczać, ze będzie miał podobny, negatywny wpływ na nasze zdrowie.

I rzeczywiście:

Bisfenol A powoduje zaburzenia endokrynologiczne. To z kolei prowadzi do rozregulowań hormonalnych w organizmie.

Podejrzewa się, że bisfenol A odgrywa pewną rolę w rozwoju takich chorób jak: rak piersi, rak prostaty, cukrzyca typu 2 (insulinoniezależna), nadwaga, problemy rozrodcze, choroby układu krążenia, problemy neurologiczne, problemy z zachowaniem.

Dlatego np rząd kanadyjski podjął decyzję o zakazie używania bisfenolu A do produkcji butelek do karmienia niemowląt już w październiku 2008 roku.

Na naszym kontynencie Komisja Europejska ostatecznie zadecydowała, że dopiero od marca 2011 r. bisfenolu A (BPA) nie będzie można wykorzystywać do produkcji butelek dla niemowląt, a od czerwca 2011 nie wolno będzie ich już sprzedawać.

Co to jest bisfenol A i gdzie ma zastosowanie?

Jest to związek chemiczny stosowany do wytwarzania plastików (głównie poliwęglanów).

Bisfenol A ma zastosowanie w przemyśle spożywczym do produkcji butelek do karmienia niemowląt, opakowań plastikowych do kuchenek mikrofalowych, butelek do wód mineralnych,  pokryć wnętrza puszek na konserwy lub puszek do piwa.

Znajdziemy go w plastikach oznaczanych numerem 7 i w mniejszym stopniu numerem 6 i 3.

 Bisfenol A jest wykorzystywany również do produkcji zderzaków, okularów, CD, papierów odpornych na wysokie temperatury, plomb dentystycznych.

Jak bisfennol A przenika do naszego organizmu?

Bisfenol A przenika do naszego organizmu wyłącznie drogą pokarmową, na skutek przechodzenia jego cząsteczek z opakowań do żywności, szczególnie pod wpływem podwyższonej temperatury.

Wykryto również jego obecność w kurzu naszych mieszkań.

Analiza moczu wybranej losowo grupy 2500 osób  (w USA)  potwierdziła obecność BPA  w organizmach 93% naszego społeczeństwa.

Jednocześnie  stwierdzono, że występuje on w większej ilości u dzieci (niż u dorosłych), u kobiet (niż u mężczyzn), u osób o niskich dochodach (niż u osób zamożnych).

Jakie zagrożenie dla naszego zdrowia niesie bisfenol A?

Testy komórkowe dowiodły, że bisfenol A wywołuje zaburzenia endokrynologiczne.

Badania na zwierzętach pokazały np, że szczury, które pewną ilość bisfenolu A wyssały z mlekiem matek, w wieku dorosłym były bardziej narażone na nowotwory sutka.

Najnowsze badania potwierdziły, że bisfenol A obniża skuteczność chemioterapii stosowanej do leczenia raka piersi i prostaty.

Opierając się na wynikach badań przeprowadzonych na zwierzętach można przypuszczać, że bisfenol A przyczynia się do rozwoju następujących schorzeń:

  • choroby nowotworowe (piersi, prostaty, jąder),
  • problemy z posiadaniem potomstwa (zmniejszenie ilości plemników, obniżenie wieku dojrzałości pluciowej),
  • problemy z zachowaniem (nadpobudliwość, agresja, niezdolność do zachowań macierzyńskich),
  • cukrzyca,
  • otyłość.

Badania prowadzone na człowieku są rzadsze.

Pokazały one, że  u kobiet, w organizmach których stwierdzono większe ilości tej substancji, istnieje większe ryzyko poronień.

Badania  pokazały, że im większa obecność bisfenolu A w danej populacji, tym bardziej jest ona dotknięta takimi chorobami jaki: choroby układu krążenia, cukrzyca, zaburzenia czynności wątroby.

Te dolegliwości można wytłumaczyć niekorzystnym wpływem Bisfenolu A na komórki trzustki i tkankę tłuszczową.

Wpływ bisfenolu A na środowisko naturalne.

Bisfenol A jest obecny np w ściekach. Jest on toksyczny dla organizmów wodnych. Największą wrażliwość na jego szkodliwy wpływ  wykazują: płód i noworodki.

Dlatego też problem odpadów plastikowych jest problemem kluczowym dla przyszłości naszego społeczeństwa.

Życie Zero Waste – czy to jest jeszcze możliwe?bisfenol a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *