Przejdź do treści

Mały Łapacz snów i podstawek pod filiżanekczkę z jednego wzoru serwetki

  • 3 min read

Rz 1 Zaczynamy od przerobienia 8 oczek łańcuszka, które zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 2: Rządek drugi rozpoczynamy trzema oczkami łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Następnie przerabiamy jeszcze 23 słupki wzdłuż całego okrążenia. Razem 24 oczka.

Rz 3: Rządek trzeci – składa się z 12 łuków złożonych z 7 oczek łańcuszka, zamocowanych z każdej strony jednym półsłupkiem. Razem 12 łuków po 7 oczek łańcuszka, wbitych w co drugie oczko z poprzedniego okrążenia.

Z tym, że w ostatnim łuku przerabiamy 4 oczka łańcuszka, a 3 ostatnie oczka zastępujemy przerabiając 1 słupek. W ten sposób kończymy to okrążenie w połowie łuku i z tego miejsca zaczynamy kolejny rządek.Mały Łapacz snów i podstawek pod filiżanekczkę z jednego wzoru serwetki

Rz 4: Rządek czwarty: w co drugim łuku złożonym z 7 oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia przerabiamy płatek złożony z 14 słupków, które zamocowujemy w kolejnym łuku jednym półsłupkiem. W ten sposób taki płatek ma lekko zaokrąglony kształt.

Z tego punktu przerabiamy malutki łuk złożony z 3 oczek łańcuszka, przymocowany w tym samym łuku jednym półsłupkiem. Ten łuk będzie punktem dla motywu ozdobnego w kolejnym okrążeniu.
Ponieważ rządek czwarty zaczynamy w połowie łuku z poprzedniego okrążenia, przerabiamy w nim 3 oczka łańcuszka, co zastępuje pierwszy słupek plus jeszcze 4 słupki i z tego miejsca przeskakujemy do kolejnego łuku, w którym 1 półsłupkiem przymocowujemy to pierwsze zakole.

W ten sposób mamy 6 płatków złożonych z 14 słupków plus 6 łuków, które stanowią punkt zaczepienia do przymocowania motywu ozdobnego w kolejnym okrążeniu.

Rz 5: Rządek piąty – tutaj w łuku złożonym z trzech oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia przerabiamy motyw ozdobny, który składa się z pięciu podwójnych słupków rozdzielonych kolejno między sobą po jednym oczku łańcuszka.

Następnie przerabiamy półsłupek, którym przymocowujemy ten element. Ten półsłupek wbijamy w piątym słupku z płatka złożonego z 14 słupków z poprzedniego okrążenia

Następnie przerabiamy łuk złożony z czterech oczek łańcuszka, który przymocowujemy symetrycznie z drugiej strony jednym półsłupkiem wbitym w piątym, ale od końca słupku z poprzedniego okrążenia. Ten motyw powtarzamy przez cała długość okrążenia.

Rz 6: Rządek szósty: tutaj w łuku złożonym z 4 oczek łańcuszka przerabiamy motyw ozdobny w postaci czterech przerobionych razem podwójnych słupków, oddzielonych trzema oczkami łańcuszka. Następnie w pierwszym łuku oddzielającym podwójne słupki z poprzedniego okrążenia wbijamy półsłupek i przechodzimy do kolejnego rozdzielającego oczka łańcuszka łukiem złożonym z 3 oczek. Przerabiamy jeszcze 3 takie łuki i dochodzimy do kolejnego elementu złożonego z 4 (albo 5 – ciu) przerobionych razem podwójnych słupków.

 

Mały Łapacz snów i podstawek pod filiżanekczkę z jednego wzoru serwetki

Mały Łapacz snów i podstawek pod filiżanekczkę z jednego wzoru serwetki

Mały Łapacz snów i podstawek pod filiżanekczkę z jednego wzoru serwetki

Mały Łapacz snów i podstawek pod filiżanekczkę z jednego wzoru serwetki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *