Ta wspaniała soczewica. Jak zrobić kiełki z soczewicy?

Soczewica pogardzana strawa ubogich. Soczewica jest rośliną strączkową znaną i uprawianą już od bardzo dawna, bo od ponad 8000 lat. Przez stulecia we Francji np stanowiła podstawę pożywienia znacznej części społeczeństwa. Mimo to traktowano ją dość pogardliwie. Przylgnęla do niej etykietka dania ubogich (wieśniaków, prostych ludzi). Dania, które uważano za niegodne stołów szlachty czy możnowładztwa. …

Exit mobile version