Mały Łapacz snów i podstawek pod filiżanekczkę z jednego wzoru serwetki

Rz 1 Zaczynamy od przerobienia 8 oczek łańcuszka, które zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 2: Rządek drugi rozpoczynamy trzema oczkami łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Następnie przerabiamy jeszcze 23 słupki wzdłuż całego okrążenia. Razem 24 oczka.

Rz 3: Rządek trzeci – składa się z 12 łuków złożonych z 7 oczek łańcuszka, zamocowanych z każdej strony jednym półsłupkiem. Razem 12 łuków po 7 oczek łańcuszka, wbitych w co drugie oczko z poprzedniego okrążenia.

Z tym, że w ostatnim łuku przerabiamy 4 oczka łańcuszka, a 3 ostatnie oczka zastępujemy przerabiając 1 słupek. W ten sposób kończymy to okrążenie w połowie łuku i z tego miejsca zaczynamy kolejny rządek.

Rz 4: Rządek czwarty: w co drugim łuku złożonym z 7 oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia przerabiamy płatek złożony z 14 słupków, które zamocowujemy w kolejnym łuku jednym półsłupkiem. W ten sposób taki płatek ma lekko zaokrąglony kształt.

Z tego punktu przerabiamy malutki łuk złożony z 3 oczek łańcuszka, przymocowany w tym samym łuku jednym półsłupkiem. Ten łuk będzie punktem dla motywu ozdobnego w kolejnym okrążeniu.
Ponieważ rządek czwarty zaczynamy w połowie łuku z poprzedniego okrążenia, przerabiamy w nim 3 oczka łańcuszka, co zastępuje pierwszy słupek plus jeszcze 4 słupki i z tego miejsca przeskakujemy do kolejnego łuku, w którym 1 półsłupkiem przymocowujemy to pierwsze zakole.

W ten sposób mamy 6 płatków złożonych z 14 słupków plus 6 łuków, które stanowią punkt zaczepienia do przymocowania motywu ozdobnego w kolejnym okrążeniu.

Rz 5: Rządek piąty – tutaj w łuku złożonym z trzech oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia przerabiamy motyw ozdobny, który składa się z pięciu podwójnych słupków rozdzielonych kolejno między sobą po jednym oczku łańcuszka.

Następnie przerabiamy półsłupek, którym przymocowujemy ten element. Ten półsłupek wbijamy w piątym słupku z płatka złożonego z 14 słupków z poprzedniego okrążenia

Następnie przerabiamy łuk złożony z czterech oczek łańcuszka, który przymocowujemy symetrycznie z drugiej strony jednym półsłupkiem wbitym w piątym, ale od końca słupku z poprzedniego okrążenia. Ten motyw powtarzamy przez cała długość okrążenia.

Rz 6: Rządek szósty: tutaj w łuku złożonym z 4 oczek łańcuszka przerabiamy motyw ozdobny w postaci czterech przerobionych razem podwójnych słupków, oddzielonych trzema oczkami łańcuszka. Następnie w pierwszym łuku oddzielającym podwójne słupki z poprzedniego okrążenia wbijamy półsłupek i przechodzimy do kolejnego rozdzielającego oczka łańcuszka łukiem złożonym z 3 oczek. Przerabiamy jeszcze 3 takie łuki i dochodzimy do kolejnego elementu złożonego z 4 (albo 5 – ciu) przerobionych razem podwójnych słupków.

 

Makramowe kolczyki z koralikami krok po kroku

Do wykonania tej pary kolczyków potrzebne nam będzie 8 nitek o długości 45 cm i 16 nitek o długości 30 cm. Do tego zestaw korali, albo pereł oraz bigle, czyli zaczepki do kolczyków. No i oczywiście najzwyczajniejsza w świecie agrafka, która pozwoli nam przymocować robótkę do poduszki, tak żeby się nam wygodnie pracowało.

Zaczynamy od nawleczenia jednej z nitek długości o długości 45 cm przez kółko w zaczepce (biglach) do kolczyka.
Następnie na tej nitce zawiązujemy 3 pozostałe nitki o długości 45 cm.

W ten sposób z każdej strony mamy po 4 nitki.

Symetrycznie z każdej strony splatamy po 3 węzły żebrowe (zarówno ze strony prawej i lewej).

Teraz na dwóch stykających się w tym miejscu nitkach prowadzących przerabiamy kolejny zamykający i tworzący wierzchołek węzeł żebrowy.

 

Kolejna seria węzłów żebrowych:

Biorąc pierwszą nitkę od góry jako nitkę prowadzącą przerabiamy kolejną serię trzech węzłów żebrowych (symetrycznie po prawej i po lewej stronie).

Po czym na obydwu nitkach prowadzących splatamy wierzchołkowy węzeł żebrowy.

Operację powtarzamy jeszcze raz. Biorąc górną nitkę jako nitkę prowadzącą, przerabiamy kolejne 3 węzły żebrowe po prawej i po lewej stronie.

Następnie na dwóch stykających się u dołu nikach prowadzących przerabiamy kolejny węzeł żebrowy, jako węzeł zamykający i tworzący.

W ten sposób mamy 3 linie po 3 węzły żebrowe z lewej i z prawej strony.

Na dwóch centralnych nitkach nawlekamy koralik i zawiązujemy węzeł, tak żeby go unieruchomić.

Najlepiej wziąć tutaj koralik dość sporych rozmiarów, w odróżnieniu od koralików dowiązanych po bokach, w dolnej części kolczyka.

Teraz na 3 pozostałych nitkach splatamy węzły żebrowe.

Bierzemy pierwszą górną nitkę na lewo jako nitkę prowadzącą i splatamy na niej linię złożoną z dwóch splotów żebrowych schodzących w kierunku koralika.

Identyczną operację przeprowadzamy po prawej stronie.

W ten sposób uzyskujemy 2 linie po 2 sploty żebrowe schodzące w kierunku koralika.

Teraz na nitce prowadzącej dowiązujemy z każdej strony po 4 nitki o długości 30 cm.

A same nitki prowadzące zawiązujemy u dołu, pod koralikiem, zawiązując na nich węzeł płaski (wykorzystujemy do niego 2 nitki centralne, na których jest zamocowany koralik oraz 2 nitki prowadzące, na których zamocowaliśmy dodatkowe nitki (8 nitek o długości 30 cm).

Następnie bierzemy pierwszą górną nitkę z lewej strony i zaplatamy na niej 11 węzłów żebrowych schodzących w dół. Identyczną operację powtarzamy z prawej strony.

Następnie splatamy wierzchołkowy węzeł żebrowy wykorzystując te dwie schodzące nitki prowadzące.

 

Następnie bierzemy czwartą nitkę od góry jako nitkę prowadzącą i wykonujemy na niej serię 8 węzłów żebrowych schodzących w dół (symetrycznie po lewej i po prawej stronie).

Następnie na spotykających się w dole dwóch nitkach prowadzących splatamy wierzchołkowy węzeł żebrowy.

Teraz bierzemy czwarta nitkę od dołu i ponownie splatamy na niej (symetrycznie po lewej i po prawej stronie) serię złożoną ze 3 węzłów żebrowych.

Teraz możemy zamocować dodatkowe koraliki i obciąć wystające nitki.

 

Do wykonania tej pary kolczyków użyłam nitki woskowanej, która nazywa się Linhasita waxed polyester cord.

Dodatkowo możemy opalić końcóweczki uciętych nitek tak żeby ten pokrywający nitkę wosk troszkę zaczopował końcówki.

Pozdrawiam serdecznie

Beata

Szydełkowe kolczyki w formie koła.

 

A jak przychodzę z kolejnym pomysłem na bardzo proste, ale zarazem bardzo sympatyczne i pełne uroku szydełkowe kolczyki wykonane tylko i włącznie z kordonka.

Sama ten model przerobiłam na szydełku 1,5 i ma on szerokość 5,5 cm.

Ale jeżeli chcielibyście uzyskać kolczyki wymiarowo troszeczkę bardziej stonowane, czy subtelne, to wystarczy wykorzystać do przerobienia tego motywu cieńsze szydełko np. o grubości 1,00, czy 1, 25.

Wyjaśnienia do rozpiski wzoru:

Zaczęłam wykonanie tych kolczyków od tego, że owinęłam dwa palce 20 razy nitką kordonka, a następnie w kolejnym okrążeniu wzmocniłam ten zwój obrabiając go wzdłuż jego długości 45 półsłupkami.

W kolejnym okrążeniu przerobiłam grupy złożone z 3 przerobionych razem słupków (połączonych u góry), każdy z tych słupków wbijając w kolejnym półsłupku z poprzedniego okrążenia.

Czyli razem na 45 oczkach półsłupka z poprzedniego okrążenia przerobiłam 15 takich grup po 3 przerobione razem (połączone u góry) słupki. Z tym że każda taka grupa złożona z 3 słupków jest oddzielona od kolejnej łukiem złożonym z 5 oczek łańcuszka.

W kolejnym, ostatnim już okrążeniu wzmocniłam strukturę tych łuków przerabiając w każdym z nich po 5 półsłupków.

Następnie doczepiłam tzw bigle, czyli zaczepki do kolczyków i odpowiednio zablokowałam je oraz usztywniłam wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Oczywiście lepszy tj sztywniejszy efekt końcowy uzyskacie usztywniając konstrukcję tych kolczyków krochmalem.

A ja życzę miłego dziergania

Pozdrawiam serdecznie

Beata

Exit mobile version