Bombka o średnicy 10 cm. Obudowa na szydełku.

Bombka o średnicy 10 cm. Obudowa na szydełku.

A ja przychodzę z takim sympatycznym pomysłem na obudowę dla bombki o średnicy 10 cm. Ten wzór przerobiłam na szydełku o grubości 1,5 z kordonka. Wzór składa się z dwóch połówek, wykonanych według tego samego schematu, połączonych ze sobą ściegiem zygzakowatym.

W załączeniu rozpiska wzoru + krótki opis do tej rozpiski.

Rz 1: Zaczynamy od przerobienia rządku bazowego złożonego z 10 oczek łańcuszka, który zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 2: Rządek drugi. W tym okrążeniu przerabiamy 24 słupki. Z tym, że zastępujemy pierwszy słupek trzema oczkami łańcuszka.

Rz 3: Rządek trzeci. W tym okrążeniu w każdym słupku z poprzedniego okrążenia przerabiamy po jednym słupku. Tylko, że te słupki naprzemiennie rozdzielamy między sobą jednym, albo dwoma oczkami łańcuszka.

Rz 4: Rządek czwarty. W tym okrążeniu, w łuku złożonym z dwóch oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu przerabiamy grupę czterech podwójnych słupków przerobionych razem. Następnie ze szczytu tej grupy wychodzimy łukiem złożonym z czterech oczek łańcuszka, który zamocujemy półsłupkiem w łuku z jednego oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu. Z tego punktu wychodzimy symetrycznym łukiem z czterech oczek łańcuszka i wskakujemy w łuk z 2 oczek łańcuszka, w którym przerabiamy kolejną grupę złożoną z czterech podwójnych słupków przerobionych razem.

Rz 5: Rządek piąty. W tym okrążeniu przerzucamy luki złożone z 10 oczek łańcuszka, zaczepione z każdej strony jednym półsłupkiem, wychodzącym ze szczytu grupy złożonej z czterech podwójnych słupków przerobionych razem.

Rz 6: Rządek szósty. W tym okrążeniu w każdym łuku złożonym z 10 oczek łańcuszka przerabiamy grupy złożone z sześciu niezależnych słupków plus przejście złożone z jednego oczka łańcuszka i przeskakujemy do kolejnego takiego łuku.

Rz 7. Rządek siódmy. W tym okrążeniu, na grupie złożonej z sześciu słupków przerabiamy, wbijając w drugi, trzeci, czwarty i piąty słupek z poprzedniego rzędu grupę czterech podwójnych słupków przerobionych razem. Tutaj mamy motyw podobny do tego z rzędu czwartego, czyli wychodząc z tej grupy schodzimy  w dół łukiem złożonym z  czterech oczek łańcuszka. Ten łuk zamocujemy jednym półsłupkiem wbitym w ostatnim ze słupków z grupy sześciu słupków z poprzedniego okrążenia.

Następnie przejście między kolejnymi motywami złożone z jednego oczka łańcuszka i wskakujemy w kolejną grupę z 6 – ciu słupków. Tutaj w pierwszym słupku z grupy sześciu słupków z poprzedniego okrążenia przerabiamy jeden półsłupek, następnie 4 oczka łańcuszka plus grupa czterech podwójnych słupków przerobionych razem zamocowanych na drugim, trzecim, czwartym i piątym słupku z poprzedniego okrążenia. Znowu symetrycznie: 4 oczka łańcuszka i jeden półsłupek plus przejście w formie jednego oczka łańcuszka. Powtarzamy przez całą długość okrążenia. Razem 12 takich motywów.

Rz 8. Rządek ostatni. W tym okrążeniu przerzucamy luki złożone z sześciu oczek łańcuszka, zamocowane z każdej strony jednym półsłupkiem wychodzącym ze szczytu grupy z czterech podwójnych słupków przerobionych razem.

W ten sposób przygotowujemy 2 takie motywy, które następnie szczepiamy razem przerabiając ścieg zygzakowaty, domykając go na bombce (co pokazuję w tutorialu).

Miłego dziergania

GWIAZDKA Z PIKOTKAMI TUTORIAL KROK PO KROKU

Gwiazdka z pikotkami

A ja zapraszam na wspólne przerabianie takiej sympatycznej szydełkowej gwiazdeczki wykończonej obramowaniem z pikotkami.

W załączeniu podrzucam rozpiskę wzoru + kilka objaśnień do tej rozpiski.

Rz 1: Rządek bazowy. Zaczynamy przerabiając 6 oczek łańcuszka, które łączymy w kółko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 2: W tym okrążeniu przerabiamy 24 słupki.

Rz 3: Rządek trzeci. W tym okrążeniu przerabiamy 12 łuków po 3 oczka łańcuszka każdy, zaczepionych z każdej strony półsłupkiem i wychodzących z co drugiego słupka z poprzedniego okrążenia. W ten sposób uzyskujemy 12 łuków, które w kolejnym okrążeniu wykorzystamy jako punkt wyjścia do przerobienia serii otaczających je płatków.

Rz 4: Rządek czwarty. W tym okrążeniu w każdym z łuku z 3 oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia przerabiamy grupę czterech podwójnych słupków przerobionych razem, które rozdzielamy między sobą łukami złożonymi z czterech oczek łańcuszka.

Rz 5: Kolejne okrążenie, w którym, w co drugim z łuku z poprzedniego rzędu przygotowujemy narożniki naszej gwiazdeczki złożonej z sześciu wierzchołków. W ramach takiego narożnika przerabiamy sekwencję: 4 słupki + 3 oczka łańcuszka + 4 słupki, następnie schodzimy w dół i zamocujemy tak zarysowujący się wierzchołek jednym półsłupkiem wbitym w kolejnym łuku z poprzedniego okrążenia i znowu przeskakujemy do trzeciego łuku, w którym przerabiamy kolejny wierzchołek.

Rz 6: Rządek szósty. W tym okrążeniu jeszcze bardziej poszerzamy wierzchołki naszej gwiazdki. W tym celu w każdym słupku z poprzedniego okrążenia przerabiamy po jednym słupku. Dodatkowo pośrodku wierzchołku, w łuku rozdzielającym z poprzedniego okrążenia dodajemy sekwencję: 3 słupki + 3 oczka łańcuszka + 3 słupki. Nastepnie osadzamy taki element zamocowując go z każdej strony półsłupkiem, wbitym w półsłupku z poprzedniego okrążenia.

Rz 7: Rządek siódmy, w którym dalej rozbudowujemy wierzchołki naszej gwiazdeczki, przerabiając w każdym słupku z poprzedniego okrążenia sekwencję : 1 słupek + 1 oczko łańcuszka. Z kolei w łuku centralnym, pośrodku wierzchołka przerabiamy sekwencję: 1 słupek + 1 oczko łańcuszka + 1 słupek + 1 oczko łańcuszka + 1 podwójny słupek i znowu 1 oczko łańcuszka i symetrycznie + 1 słupek + 1 oczko łańcuszka + 1 słupek. Następnie zamocowujemy taki wierzchołek z obydwu stron jednym półsłupkiem wbitym w półsłupku z poprzedniego okrążenia.

Tutaj mam 2 różne wersje zakończenia tej serwetki: wersja, którą zaproponowałam w filmowym tutorialu, albo wersja, dla której podrzucam schemat rozpiski wzoru:

W filmowym tutorialu w rządku ósmym przerobiłam łuki złożone z trzech oczek łańcuszka osadzone z każdej strony na jednym półsłupku. A w rządku dziewiątym przerobiłam sekwencję z pikotkami, czyli motywy złożone z 1 oczka łańcuszka + pikotek z 3 oczek łańcuszka zamkniętych w kuleczkę + kolejne oczko łańcuszka i taki motyw przymocowany z każdej strony półsłupkiem.

W wersji z rozpiski tego wzoru:

Rz 8: No i ostatnie okrążenie. W tym okrążeniu odbudowujemy wzór naszej serweteczki w formie gwiazdeczki przerabiając sekwencję: 2 oczka łańcuszka + pikotek złożony z 3 oczek łańcuszka zamkniętych w kółeczko i znowu 2 oczka łańcuszka. Każdy taki element zamocujemy z obydwu stron jednym półsłupkiem.

Miłego dziergania

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE SZYDEŁKOWA OBUDOWA DLA BOMBKI ŚREDNICA 8 CM

A ja przychodzę z pomysłem na szydełkową obudowę dla takiej sympatycznej szklanej bombki o średnicy 8 cm. Ten model wykonałam na szydełku o grubości 1,5 i przerobiłam go z kordonka.

Oczywiście potrzebne nam będą 2 takie motywy / 2 takie połówki, które połączymy razem po to żeby odbudować nimi bombkę.

W załączeniu rozpiska plus kilka objaśnień do tejże rozpiski.

Rz 1: Rządek bazowy. Zaczynamy od przerobienia rządku bazowego złożonego z 10 oczek łańcuszka, które zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 2: W tym okrążeniu przerabiamy grupy złożone z trzech słupków przerobionych razem. Razem 8 takich grup rozdzielonych między sobą łukiem złożonym z pięciu oczek łańcuszka.

Rz 3: Rządek trzeci. W tym okrążeniu przerabiamy sekwencje złożone z 4 podwójnych słupków przerobionych razem, ale rozdzielonych dodatkowo i symetrycznie na 2 grupy po 2 podwójne słupki i w ten sposób rozkraczone ponad każdym łukiem z poprzedniego okrążenia.

I tak wychodząc z każdego płatka z poprzedniego okrążenia przerabiamy sekwencję: 2 podwójne słupki, które połączymy razem (czyli póki co przerobione w dwóch trzecich wysokości), wbite u szczytu płatka, z którego przeskakujemy (nie kończąc tej grupy) i w kolejnym płatku dołączamy jeszcze dwa dodatkowe podwójne słupki przerobione w dwóch trzecich wysokości, które dopiero teraz łączymy ze sobą. W ten sposób uzyskujemy grupę złożoną z czterech podwójnych słupków przerobionych razem, tylko że po po dwa słupki wbijamy w ramach jednego płatka z poprzedniego okrążenia, czyli 4 podwójne słupki połączone w jedną grupę, ale wychodzące z dwóch różnych wierzchołków. Następnie przerabiamy łuk złożony z 8 oczek łańcuszka i jeszcze w tym samym płatku przerabiamy początek (2 pierwsze podwójne słupki) z kolejnej grupy 4 podwójnych słupków przerobionych razem. W ten sposób powstaje kolejna grupa rozkraczona ponad łukiem z poprzedniego okrążenia.

Rz 4: W tym okrążeniu obudowujemy łuki złożone z 8 oczek łańcuszka przerobione w poprzednim okrążeniu, przerabiając w każdym z nich sekwencję: 4 słupki + 1 oczko łańcuszka + 4 kolejne słupki. Następnie w ramach przejścia z jednego łuku do następnego dodajemy grupę złożoną z dwóch słupków przerobionych razem.

Rz 5: W tym okrążeniu w oczku łańcuszka z poprzedniego rzędu wbijamy 1 słupek, następnie dodajemy 3 oczka łańcuszka. U szczytu grupy złożonej z dwóch słupków przerobionych razem przerabiamy motyw: 1 słupek + 1 oczko łańcuszka + 1 słupek. Znowu 3 kolejne oczka łańcuszka i powtarzamy ten motyw wzdłuż całej długości okrążenia.

Rz 6. Ostatnie okrążenie. Tutaj symetrycznie w słupku z poprzedniego rzędu przerabiamy 1 słupek, dalej 3 oczka łańcuszka, plus u szczytu grupy: słupek + oczko łańcuszka + słupek przerabiamy 2 słupki przerobione razem i kolejne 3 oczka łańcuszka. Powtarzamy wzdłuż całej długości okrążenia.

Miłego dziergania

 

 

 

 

Exit mobile version