GWIAZDKA NA SZYDEŁKU 6 WIERZCHOŁKÓW TUTORIAL KROK PO KROKU

A ja przychodzę z pomysłem na taka sympatyczna gwiazdeczkę z 6 – cioma wierzchołkami.

Jednocześnie podrzucam tutorial i rozpiskę wzoru. Plus kilka  objaśnień do tejże rozpiski. 

Tutaj przewidziałam też dwa różne wykończenia brzegów tej serwetki / gwiazdeczki: pierwsza opcja z picotkami, którą widzicie na rozpisce wzoru,
 druga opcja to okrążenie złożone naprzemiennie z 1 słupka + 2 oczka łańcuszka (zamiast zewnętrznego ostatniego okrążenia złożonego z pikotków).

A teraz kilka wyjaśnień do rozpiski tego wzoru.

Rz 1 Rządek pierwszy. Przerabiamy sześć oczek łańcuszka, które zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 2: Rządek drugi składa się z sześciu motywów powtórzonych naprzemiennie, czyli 3 słupki połączone razem + łuk złożony z pięciu oczek łańcuszka.

Rz 3. Rządek trzeci. W tym okrążeniu, w każdym łuku z poprzedniego okrążenia przerabiamy sekwencję: 3 słupki + 3 oczka łańcuszka + 3 słupki + półsłupek przymocowujący u szczytu grupy złożonej z trzech słupków przerobionej jeszcze w poprzednim okrążeniu.

Rz 4: Rządek czwarty. W tym okrążeniu przerabiamy luki złożone z 10 oczek łańcuszka, przymocowane z każdej strony jednym półsłupkiem w łuku rozdzielającym z poprzedniego okrążenia. W ten sposób przerabiamy 6 takich łuków. 

Rz 5: W tym okrążeniu przygotowujemy sześć wierzchołków naszej gwiazdeczki. W tym celu, w półsłupku przymocowującym przygotowujemy punkt wyjścia dla wierzchołka, czyli przerabiamy sekwencję: słupek +  łuk złożony z pięciu oczek łańcuszka + słupek (wbity w tym samym punkcie). Następnie zabudowujemy długie łuki z wczesniejszego okrążenia przerabiając w nich sekwencję: 3 oczka łańcuszka + 7 półsłupków + 3 oczka łańcuszka.

Rz 6: W tym okrążeniu dalej rozbudowujemy wierzchołki naszej gwiazdki, zabudowując luki przygotowanie w poprzednim okrążeniu sekwencja: 4 słupki + 5 oczek łańcuszka + symetrycznie 4 kolejne słupki. Dalej kontynuujemy zabudowę długich łuków z Rz 4, czyli podobnie jak we wcześniejszym okrążeniu przerabiamy: 3  oczka łańcuszka + 5 półsłupków (osadzonych na 7 pół słupkach z poprzedniego okrążenia), pomijając dwa zewnętrzne, czyli półsłupek nr 1 i 7 i znowu 3 oczka łańcuszka.

Rz 7.  Rządek nr 7. W tym okrążeniu dalej rozbudowujemy wierzchołki naszej gwiazdeczki. W tym celu w każdym z 4 słupków z poprzedniego okrążenia przerabiamy po jednym słupku + jeszcze 4 słupki zamocowane na łuku i symetrycznie, z drugiej strony wierzchołka 8 kolejnych słupków. Z kolei na łuku rozdzielającym coraz bardziej skracamy motyw, w tym okrążeniu złożony z łańcuszka z 3 oczek + 3 półsłupki i znowu 3 oczka łańcuszka.

Rz 8. Kolejne okrążenie. W tym okrążeniu dalej rozbudowujemy wierzchołki naszej gwiazdeczki, czyli tym razem przerabiamy  11 słupków + 5 oczek łańcuszka + 11 słupków.  A jako element przejściowy przerabiamy sekwencję: 3 oczka łańcuszka + 1 półsłupek + 3 oczka łańcuszka. Zamykając w ten sposób piramidę zbudowaną z półsłupków zwężającą się ku górze.

Rz 9. Ostatnie okrążenie, które wykonałam w formie pikotków osadzonych na łukach z 2 oczek łańcuszka,  zamocowanych z każdej strony u podstawy jednym półsłupkiem.

Miłego dziergania

KWIATOWY ŁAPACZ SNÓW CROCHET DREAM CATCHER TUTORIAL

A ja przychodzę z pomysłem na taki sympatyczny i pełen uroku łapacz snów  przerobiony na szydełku o grubości 1,5, który rozciągnęłam na obręczy o średnicy 17 cm.

W załączeniu rozpiska wzoru plus kilka objaśnień do tejże rozpiski.

Rz 1: Wzór zaczynamy od przerobienia rządku bazowego, złożonego z sześciu oczek łańcuszka, zamkniętych w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 2: Rządek drugi. W tym okrążeniu przerabiamy sekwencję 12 słupków.

Rz 3: Rządek trzeci. W tym okrążeniu przerabiamy 12 razy motyw: słupek + 2 oczka łańcuszka.

Rz 4: Rządek czwarty. W tym okrążeniu w każdym słupku z poprzedniego okrążenia przerabiamy grupę czterech słupków, przerobionych niezależnie, jeden obok drugiego, wychodzących z tego samego punktu. Razem 12 grup po cztery słupki, wychodzące z wierzchołka słupka z  poprzedniego okrążenia.

Rz 5: Rządek piąty. W tym okrążeniu domykamy grupy złożone z czterech niezależnych słupków z poprzedniego okrążenia, przerabiając na każdej z nich grupę czterech słupków, przerobionych razem, czyli zamkniętych u góry jednym oczkiem, tworzących charakterystyczny stożek. Następnie dorabiamy łańcuszek złożony z 7 oczek i przechodzimy do kolejnej takiej grupy złożonej z 4 słupków przerobionych razem, zamykających w formie stożka 4 niezależne słupki z poprzedniego okrążenia. Motyw powtarzamy 12 razy.

Rz 6. Rządek szósty. W tym okrążeniu w łuku złożonym z siedmiu oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu przerabiamy grupę złożoną z czterech niezależnych (przerobionych obok siebie) słupków. Następnie przeskakujemy łukiem złożonym z czterech oczek łańcuszka do kolejnego takiego elementu. Motyw powtarzamy 12 razy.

Rz 7: Rządek kolejny. W tym okrążeniu na grupie złożonej z czterech niezależnych słupków z poprzedniego rzędu, w każdym słupku  przerabiamy po jednym słupku, rozdzielając go od kolejnego łukiem z trzech oczek łańcuszka.

W ten sposób w ramach przedłużenia tej grupy powstają: trzy łuki złożone z trzech oczek łańcuszka, które rozbudujemy w kolejnym rządku.

Następnie przeskakujemy łukiem złożonym z czterech oczek łańcuszka do kolejnej grupy złożonej z czterech niezależnych słupów z poprzedniego okrążenia i zamykamy ja przerabiając na nich 4 słupki przerobione razem, tworzące charakterystyczny stożek.

Czyli w tym okrążeniu naprzemiennie przerobimy grupę domykającą 4 słupki (rozdzielając ją 4 oczkami łańcuszka) i przeskakując do kolejnej grupy, w której rozbudujemy motyw, który posłuży nam do przygotowania wierzchołków naszej serwetki w formie kwiatka.  Czyli naprzemiennie przerabiamy te dwa motywy, po 6 razy każdy.

Rz 8: czyli przedostatnie już okrążenie. Tutaj nad grupą czterech słupków połączonych razem z poprzedniego rzędu przerabiamy jeden półsłupek, a następnie przeskakujemy łukiem złożonym z pięciu oczek łańcuszka do motywu tworzącego płatek naszego kwiatka, który jeszcze bardziej rozbudowujemy w tym okrążeniu. W tym celu: w każdym z trzech łuków złożonych z trzech oczek łańcuszka przerabiamy grupę złożoną z trzech słupków przerobionych razem (razem 3 takie grupy, przypadające na jeden motyw). Następnie łańcuszkiem złożonym z pięciu oczek przeskakujemy do kolejnej grupy złożonej z czterech słupków połączonych razem, na której osadzamy jeden półsłupek.

Rz 9. Rządek ostatni. W tym okrążeniu obudowujemy łuki przerobione w poprzednim okrążeniu, przerabiając na nich płatki naszego kwiatka złożone z sekwencji: najpierw oczek rosnących ku górze, a później oczek malejących. W tym celu  przerabiamy: półsłupek;  półsłupek z narzuceniem, słupek, 1 oczko łańcuszka, a następnie sekwencję oczek malejących, czyli słupek, półsłupek z narzuceniem i półsłupek. W taki sposób obsadzamy każdy łuk utworzony w poprzednim okrążeniu.

Miłego dziergania.

Pozdrawiam serdecznie

Beata Redzimska

ŚNIEŻYNKA NA SZYDEŁKU TUTORIAL KROK PO KROKU

A ja przychodzę z pomysłem takiej sympatycznej gwiazdki na w szydełku, którą przerobimy w następujący sposób:


Rz 1: Zaczynamy rządkiem bazowym złożonym z sześciu oczek łańcuszka, który zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 2: W tym okrążeniu przerabiamy naprzemiennie: słupek i 1 oczko łańcuszka. Razem 16 takich motywów.

Rz 3: Rządek trzeci. W tym okrążeniu przerabiamy sześć łuków po sześć oczek łańcuszka, zamocowanych z każdej strony półsłupkiem wychodzącym z oczka łańcuszka (rozdzielającego 2 słupki) z poprzedniego okrążenia.

Rz 4: W  tym okrążeniu przerabiamy sekwencję: słupek + 3 oczka łańcuszka + półsłupek przymocowujący w środku łuku z poprzedniego okrążenia, kolejny łuk z 3 oczek łańcuszka i słupek zamocowany w słupku z poprzedniego rzędu. Razem sześć takich motywów.

Rz 5:  Rządek 5. U szczytu każdego z 6 – ciu słupków przerobionych w poprzednim okrążeniu wyznaczamy wierzchołki naszej gwiazdki. W tym celu przerabiamy sekwencję: słupek, łuk złożony z pięciu oczek łańcuszka i kolejny słupek wychodzący z tego samego miejsca (tj słupka przerobionego w poprzednim okrążeniu).

Następnie w dwóch kolejnych łukach po 3 oczka łańcuszka przerabiamy: 3 słupki w pierwszym łuku, 1 słupek w półsłupku rozdzielającym i kolejne 3 słupki w kolejnym w kolejnym łuku. W ten sposób dochodzimy do kolejnego wierzchołka naszej gwiazdki.

Rz 6: Rządek 6. W tym okrążeniu w łuku złożonym z pięciu oczek łańcuszka (z poprzedniego rzędu) przerabiamy sekwencję: słupek + 5 oczek łańcuszka + kolejny słupek + 5 oczek łańcuszka + trzeci słupek + 5 oczek łańcuszka + czwarty słupek. W ten sposób powstają 3 łuki (po 5 oczek łańcuszka), które rozbudujemy w jeszcze kolejnym okrążeniu.

Dalej w przejściu pomiędzy wierzchołkami gwiazdki przerabiamy sekwencję: 3 oczka łańcuszka + półsłupek w słupku znajdującym się pośrodku i 3 kolejne oczka łańcuszka.

Rz 7: W tym okrążeń rozbudowujemy wierzchołki naszej gwiazdeczki. W tym celu: w pierwszym łuku z 5 -ciu oczek łańcuszka przerabiamy 5 półsłupków i 1 półsłupek z narzuceniem. Następnie 1 półsłupek z narzuceniem (wbity w słupku z poprzedniego rzędu). W drugim łuku przerabiamy sekwencję: 2 półsłupki z narzuceniem + 4 słupki, dalej łuk zakręcający złożony z pięciu oczek łańcuszka i znowu symetrycznie: oczka schodzące w dół, czyli cztery słupki, 2 półsłupki z narzuceniem i  kolejny półsłupek z narzuceniem w słupku. Następnie w ostatnim łuku symetrycznie: 1 półsłupek z narzuceniem + 5 półsłupków. Motyw przechodni obsadzamy dwoma półsłupkami + 1 oczko łańcuszka i dwa kolejne (symetryczne) półsłupki wbite w kolejnym łuku.

Rz 8: Ostatnie okrążenie, w którym dorabiamy obramowanie dla naszej gwiazdeczki w formie sekwencji łuków z 2 oczek łańcuszka zakończonych pikotkami. W tym celu w drugim półsłupku przymocowujemy 1 półsłupek, dalej przerabiamy łańcuszek złożony z dwóch oczek łańcuszka, pikotek z 3 oczek łańcuszka i schodzimy w dół symetrycznym łukiem z 2 oczek łańcuszka, który zamocujemy kolejnym półsłupkiem.
W ten sposób przerabiamy wzdłuż całej długości okrążenia.

Miłego dziergania.

Pozdrawiam serdecznie

Beata Redzimska

Exit mobile version