ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI ZE SZNURKA. WZÓR W ROMBY METODĄ WYPLATANIA BRANSOLETEK PRZYJAŹNI

Zapraszam na wspólne wyplatanie zakładki do książki metodą wyplatania bransoletek przyjaźni.

Wzór w romby

Do wyplecenia tej zakładki do książki wykorzystałam 2 sznurki o jednakowej grubości w dwóch różnych kolorach.

Szczegółowy tutorial krok po kroku znajdziecie na moim kanale na You Tube.

Kilka objaśnień na temat wyplatania wzoru w  romby.

Ten wzór wyplatamy na ośmiu nitkach naprzemiennie rozłożonych w kontrastowych kolorach.

Ten wzór składa się z dwóch połówek: w centrum każdej z tych połówek znajduje się romb.

Zaczynamy od wyplecenia linii siedmiu podwójnych supełków idących w prawo. W ten sposób powstaje taka linia rozdzielająca /szlaczek kolorystyczny, rozdzielający dwa kolejne motywy.

Teraz przystępujemy do wyplatania pierwszego rombu: w tym celu:

z lewej strony wyplatamy w kolorze kontrastowym (drugą nitką w tym samym kolorze, co  szlaczek) 1 podwójny supełek idący w lewo.

Następnie w kolorze, w którym przerabiamy nasz romb, wyplatamy 3 podwójne supełeczki idące w prawo. W ten sposób powstaje górny obrys – obramowanie naszego rombu.

Teraz przerabiamy obramowanie rombu z lewej strony, czyli wyplatamy 1 podwójny supełeczek idący w lewo. Następnie w kolorze kontrastowym  (kolor szlaczku rozdzielającego) przerabiamy środeczek – oczko naszego rombu, czyli wyplatamy podwójny supełek idący w prawo.

Dalej dorabiamy obramowanie rombu z prawej strony w postaci podwójnego suplełeczka idącego w lewo.
Teraz jeszcze wyplatamy dolny bok rombu (zamykamy obramowanie pierwszego rombu dwoma podwójnymi supełkami idącymi w prawo.

A następnie w kolorze kontrastowym domykamy dolny róg naszego trójkącika.

Teraz rozdzielamy ten pierwszy romb (piątą nitka kontrastowa od lewej strony) przeplatając nią pięć podwójnych supełków idących w lewo.

W ten sposób tworzymy taki szlaczek rozdzielający.

Teraz przerabiamy drugą częścią naszego motywu: w tym celu zaczynamy w kolorze, w którym przerabiamy obwód naszego rombu i wykonujemy jego górny bok przerabiając dwa podwójne supełki idące w prawo (w kolorze obramowania rombu).

Następnie przerabiamy lewy bok rombu, a w tym celu wyplatamy 2 podwójne supełeczki idące w lewo, które tworzą lewy bok tego drugiego rombu.

Teraz wyplatamy środeczek naszego romu (w kolorze kontrastowym). W tym celu przerabiamy 1 podwójny supełek w prawo.
Następnie dorabiamy prawy bok rombu (podwójny supełek w lewo) i domykamy od dołu obramowanie naszego rombu przerabiając 2 podwójne supełeczki idące w prawo.

No i jeszcze  domykamy cały element kolorem kontrastowym, przerabiając 1 podwójny supełeczek idący w lewo.

Teraz wykonujemy podkreślenie naszego motywu, czyli odszukujemy piątą w kolejności nitkę znajdująca się od lewej strony i nią przerabiamy pięć podwójnych supełków idących w prawo.

Jednocześnie podrzucam bardzo przejrzystą rozpiskę tego schematu, zaczerpniętą z  książki 100 brazylijskich bransoletek Florence Bellot.

Miłego wyplatania

W ramach uzupełnienia podrzucam rozpiskę wzoru, którą rozrysowałam w aplikacji Bracelet:

 

JAK WYPLEŚĆ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI METODĄ WYPLATANIA BRANSOLETKI PRZYJAŹNI

 

A ja zapraszam na wspólne wyplatanie, tym razem nie bransoletki przyjaźni, ale właśnie wyplatanie zakładki do książki metodą wyplatania bransoletek przyjaźni.

Wzór w serca

Do wyplecenia tej zakładki do książki wykorzystałam 2 sznurki o jednakowej grubości, ale w dwóch różnych kolorach.

Szczegółowo / krok po kroku pokazuję, jak wyplatam ten motyw w filmowym tutorialu:

W ramach uzupełnienia podrzucam rozpiskę wzoru, którą rozrysowałam w aplikacji Bracelet.

Do wyplatania tego wzoru potrzebne nam będzie 8 nitek (po cztery w kolorze jasnym i cztery w kolorze ciemnym), albo po 2 nitki w każdym kolorze, złożone na pół. Co daje po 4 nitki w kolorze jasnym i 4  nitki w kolorze ciemniejszym.

Do wyplatania bransoletki przyjaźni z muliny według tego wzoru potrzebna Wam będzie 8 nitek o długości 90 cm każda.

Jeżeli chodzi o wyplatanie zakładki do książki ze sznurka potrzebna nam będzie troszeczkę krótsza długość nitki (to w zależności od grubości sznurka, z którego będziemy ją wyplatać).

Niemniej zakładając, ze docelowo nasza zakładka będzie troszkę krótsza możemy wziąć troszkę mniejsza długość sznurka, czyli 80 – 75 cm.

Teraz rozkładamy nasze nitki naprzemiennie w kolorze jasnym i ciemnym i zaczynamy od przerobienia zgodnie z rozpiską wzoru:
zaczynając od lewej strony przerabiamy 3 podwójne supełki idące w prawo (zaczynając od zewnętrznego sznurka – na wzorze kolor ciemnoniebieski) i w tym samym kolorze (ciemnoniebieskim) 3 podwójne supełki idące w lewo z przeciwnej strony.

A następnie wyplatamy centralny podwójny supełek w tym samym kolorze (ciemnoniebieskim), w miejscu spotkania się obydwu nitek, który domyka tę linię supełków, tworzących literę V.

Następnie przerabiamy drugi rządek podwójnych supełków kontrastowym kolorem (turkusowy).

Teraz trzeci rządek, w którym zaczynamy zarysowywać obrys naszego serca. W tym celu  zaczynamy od nitki znajdującej się na drugiej pozycji (kolor turkusowy) zarówno z lewej, jak i z prawej strony.

Nitka turkusowa, druga z lewej strony wykonuje podwójny supełek w lewo,  a następnie nitka ciemnoniebieska, która w tym momencie znalazła się na drugiej pozycji wykonuję serię 2 podwójnych supełków idących  w prawo.

Symetrycznie przerabiamy ten motyw od prawej strony, tutaj nitka jasnoturkusowa z pozycji drugiej od brzegu wykonuje podwójny supełek w prawo. A z kolei dalej nitką ciemnoniebieską wykonuję serię 2 podwójnych supełków do środka (w lewo). Następnie łączymy 2 zmierzające w kierunku środka nitki ciemnoniebieskie w supełek zamykający naszą linię w formie litery V.

W kolejnej linii podobnie zaczynamy od drugiej nitki z lewej strony  (nitka ciemnoniebieska) i przerabiamy nią podwójny supełek w lewo, a następnie nitka jasnoturkusowa przerabiamy 2 podwójne supełki w prawo. Symetrycznie (w odbiciu lustrzanym przerabiamy ten wzór od strony prawej). W ten sposób 2 nitki turkusowe spotykają się w srodku i domykamy tworzącą się w ten sposób literę V przerabiając podwójny supełek w prawo.

W kolejnej linii podkreślamy to jasnoturkusowe wypełnienie serca kolorem kontrastowym (w tym przypadku ciemnoniebieskim) przerabiając od strony lewej po 3 podwójne supełki biegnące w prawo i po 3 podwójne supełki idące w lewo po stronie prawej. Po czym łączymy te 2 zmierzające w kierunku środka nitki zamykając zarysowująca się w ten sposób literę V.

W kolejnym rządku przerabiamy identyczny motyw w kształcie literki V kolorem jasno turkusowym.

Następnie powtarzamy ten wzór przez całą długość naszej zakładki do książki, czy bransoletki przyjaźni.

Miłego wyplatania

Pozdrawiam serdecznie

Beata Redzimska

 

Szydełkowy łapacz snów, serwetka i gwiazdka świąteczna z jednego wzoru

 

A ja przychodzę dzisiaj z pomysłem na prosty, ale jakże sympatyczny i pełen uroku motyw serwetki do łapacza snów.
Ten wzór szczegółowo omawiam krok po kroku w filmowym tutorialu.

A tu podrzucam kilka wyjaśnień do rozpiski tego wzoru.

Rz 1: Zaczynamy od łańcuszka złożonego z 10 oczek, które zamykamy w kółeczko jednym oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 2: W tym okrążeniu przerabiamy 24 półsłupki. Na tych 24 półsłupki z tego okrążenia, w kolejnych okrążeniach przerobimy 8 płatków.

Rz 3: W tym okrążeniu na 24 półsłupkach z poprzedniego okrążenia przerabiamy również 24 półsłupki, tyle że co trzeci półsłupek rozdzielamy od kolejnej grupy 3 półsłupków przerabiając mały łuk złożony z trzech oczek łańcuszka. W ten sposób w tym okrążeniu uzyskujemy osiem takich grup po 3 półsłupki plus 8 luków = 8 punktów wyjścia do zamocowania płatków przerabianych w 2 kolejnych okrążeniach.

Rz 4: W tym okrążeniu w każdym z ośmiu łuków złożonych z trzech oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia przerabiamy po pięć słupków i łukiem złożonym z dwóch oczek łańcuszka przeskakujemy do kolejnego takiego łuku, który obsadzamy podobnie pięcioma słupkami.

Rz 5: W tym okrążeniu dorabiamy zamknięcie dla tych zarysowujących się w poprzednim okrążeniu płatków. W tym celu na pięciu słupkach z poprzedniego okrążenia przerabiamy identycznie 5 słupków, ale połączonych razem u góry. Następnie dodajemy przejście w postaci łuku złożonego z pięciu oczek łańcuszka, który zamocowujemy półsłupkiem wbitym w łuku rozdzielającym z poprzedniego okrążenia i symetrycznie przerabiamy kolejne pięć oczek łańcuszka. Po czym domykamy kolejny płatek przerabiając na nim drugą połowę (domykajaca go kopułę) w postaci pięciu połączonych razem u góry słupków.

Rz 6: W tym okrążeniu w półsłupku rozdzielającym dwa kolejne płatki z poprzedniego okrążenia wbijamy grupę: podwójny słupek + pięć oczek łańcuszka + podwójny słupek, która będzie punktem zaczepienia do rozbudowania tego motywu w kolejnym okrążeniu.
Następnie przeskakujemy przerabiając łańcuszek złożony z pięciu oczek łańcuszka i ponownie powtarzamy motyw: podwójny słupek + pięć oczek łańcuszka + podwójny słupek.

Rz 7: W tym okrążeniu w łuku złożonym z pięciu oczek łańcuszka, rozdzielającym 2 podwójne słupki przerabiamy grupę złożoną z: 5 – ciu słupów + 5  oczek łańcuszka + kolejne 5 słupków.

Następnie wzmacniamy luk złożony z 5 -ciu oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia  przerabiając w nim po 3 półsłupki.

Rz 8: W tym, ostatnim już okrążeniu wzmacniamy obwód naszej serweteczki przerabiając w każdym słupku z poprzedniego okrążenia po jednym półsłupku (razem 5 półsłupków), następnie w łuku rozdzielającym przerabiamy motyw: 3 półsłupki + 1 pikotek  + 3 półsłupki i symetrycznie po jednym półsłupku w każdym z 5 – ciu kolejnych słupków.

Z kolei w 3 półsłupach wbitych w motywie rozdzielającym przerabiamy 1 półsłupek + 1 pikotek + 1 półsłupek.

W ten sposób zakańczamy nasze okrążenie.

A ja zapraszam na kolejne, nie tylko szydełkowe tutoriale, które znajdziecie na moim kanale na YouTube.

Zyczę miłego miłego dziergania

Pozdrawiam serdecznie

Beata Redzimska

Exit mobile version