ŁAPACZ SNÓW ŚWIETLISTY WZÓR NA OBRĘCZ O ŚREDNICY 20 CM

ŁAPACZ SNÓW ŚWIETLISTY WZÓR NA OBRĘCZ O ŚREDNICY 20 CM

ŁAPACZ SNÓW ŚWIETLISTY WZÓR NA OBRĘCZ O ŚREDNICY 20 CM

A ja przychodzę z pomysłem na sympatyczny łapacz snów, który można przerobić w kilku wersjach na zdjęciach), wychodząc z tego samego motywu. 
Zapraszam na tutorial krok po kroku.
Rz 1: Zaczynamy od przerobienia rządku bazowego złożonego z 12 oczek łańcuszka, które zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.
Rz 2: Rządek drugi jest złożony z 12 słupków rozdzielonych między sobą łukami  z dwóch oczek łańcuszka.
 
Rz 3: Rządek trzeci. W tym okrążeniu przerabiamy grupy trzech podwójnych słupków przerobionych razem, rozdzielonych między sobą łukami z 9 – ciu oczek łańcuszka.
 
Rz 4: W tym okrążeniu każdy łuk z poprzedniego rzędu obsadzamy sekwencją złożoną z 7 słupków, a następnie przechodzimy do kolejnego tego takiego motywu za pomocą łuku z 2 oczek łańcuszka.
 
Rz 5: Rządek piąty. W każdym słupku z poprzedniego okrążenia przerabiamy po jednym półsłupku, a w przestrzeni rozdzielającej umieszczamy sekwencję: 2 oczka łańcuszka + 1  słupek i 2 oczka łańcuszka.
 
Rz 6: Rządek szósty: W tym okrążeniu zawężamy ku górze piramidę, którą zabudowujemy kolejne łuki. W tym celu: na siedmiu półsłupkach z poprzedniego okrążenia, przerabiamy 5 półsłupków, czyli nie obsadzamy pierwszego i siódmego oczka. Ale za to w przestrzeni pomiędzy dwoma motywami dodajemy motyw złożony z 3 oczek łańcuszka + 2 słupki i znowu 3 oczka łańcuszka. Dzięki czemu poszerzamy tą przestrzeń.
Rz 7:  Coraz bardziej zawężamy naszą piramidę ku górze, czyli na pięciu pól słupkach z poprzedniego okrążenia przerabiamy 3 półsłupki, pomijając pierwszy i piąty. Z  kolei jeszcze bardziej poszerzamy motyw pomiędzy piramidami, przerabiając łuk złożony z 4 oczek łańcuszka, dalej w pierwszym słupku osadzamy grupę dwóch słupków + kolejny łuk z 4 oczek łańcuszka, w drugim słupku z poprzedniego okrążenia znowu przerabiamy grupę dwóch słupków i cztery kolejne oczka łańcuszka.
 
Rz 8: W tym okrążeniu domykamy piramidę przerabiając u szczytu trzech półsłupków z poprzedniego rzędu  tylko 1 półsłupek. Jednocześnie  coraz bardziej rozszerzając motyw pomiędzy: tu przerabiamy łuk z 5 – ciu oczek łańcuszka i ciągniemy ku górze grupę dwóch słupków, czyli w grupie dwóch słupków z poprzedniego okrążenia przerabiamy identycznie dwa kolejne słupki, następnie sekwencje dwóch łuków z czterech oczek łańcuszka każdy, zamocowane półsłupkiem na łuku rozdzielającym i  dochodzimy do kolejnej grupy dwóch słupków, na której przerabiamy w niej 2 słupki.
 
Rz 9: Tutaj domykamy naszą truskaweczke, czy piramidę przeskakując bezpośrednio z jednej grupy złożonej z dwóch słupków do drugiej. 
 
 
 
 
 

FANTAZYJNY ŁAPACZ SNÓW NA SZYDEŁKU O ŚREDNICY 30 CM WZÓR I TUTORIAL KROK PO KROKU CZ 2

A ja przychodzę z rozszerzeniem łapacza snów o średnicy 20 cm do średnicy 30 cm.


Rz 9: W kolejnym okrążeniu przerabiamy sekwencję złożoną z siedmiu słupków i przechodzimy za pomocą jednego oczka łańcuszka do następnej takiej grupy.
Rz 10: Kolejne okrążenie, w którym przerabiamy naprzemiennie sekwencje – słupek plus 1 oczko łańcuszka wzdłuż całej długości, co daje takie sympatyczne okienka prześwietlające wzór.
Rz 11: W tym okrążeniu przerabiamy grupy złożone z 5 – ciu słupków przerobionych razem rozdzielone między sobą łukami z 5 – ciu oczek łańcuszka.
Rz 12: i ostatnie okrążenie, czyli sekwencja 3 podwójnych słupków przerobionych razem rozdzielonych lukami z sześciu oczek łańcuszka. Razem 36 takich motywów.

Miłego dziergania

SZYDEŁKOWY ŁAPACZ SNÓW O ŚREDNICY 20 CM WZÓR I TUTORIAL KROK PO KROKU

A ja przychodzę dzisiaj z pomysłem na taki sympatyczny łapacz snów w dwóch formatach, wychodzący z tego samego wzoru:
pierwszy łapacz snów rozciągnięty na obręczy o średnicy 20 cm i drugi łapacz snów  z użyciem tych samych motywów (kontynuacja wzoru z pierwszego), ale rozciągnięty na obręczy o średnicy 30 cm.

Zapraszam na tutorial.

Kilka wyjaśnień do rozpiski tego wzoru. Zaczynamy.

Rz 0  Rządek zerowy –  zaczynamy przerabianie tego wzoru od łańcuszka bazowego złożonego z ośmiu oczek, zamkniętych w kółeczko.

Rz 1: Rządek pierwszy: w tym okrążeniu przerabiamy  24 słupki.

Rz 2: Rządek drugi: w tym okrążeniu przerabiamy naprzemiennie słupek plus 1 oczko łańcuszka. Powtarzamy ten motyw 24 razy.

Rz 3: Rządek trzeci. W tym okrążeniu przerabiamy sekwencje złożone z pięciu słupków przerobionych razem, które wbijamy na trzech kolejnych słupkach z poprzedniego okrążenia i przeskakujemy do kolejnego motywu przerabiając pięć oczek łańcuszka.

Rz 4: Rządek czwarty. W tym okrążeniu w łukach złożonych z pięciu oczek łańcuszka z  poprzedniego okrążenia przerabiamy grupy złożone z trzech podwójnych słupków przerobionych razem przeskakując do kolejnej takiej grupy łukiem złożonym z ośmiu oczek łańcuszka.

Rz 5: Kolejne okrążenie. Tutaj w każdym z łuku przedniego rzędu przerabiamy sekwencje złożone z 9 – ciu słupków i przeskakujemy do kolejnego łuku 2 oczkami łańcuszka. 12 takich motywów.

Rz 6: W tym okrążeniu przerabiamy krateczkę, czy okienka w formie naprzemiennie przerabianych słupków i oczek łańcuszka.

Rz 7: W tym okrążeniu przerabiamy 36 grup złożonych z pięciu słupków przerobionych razem rozdzielonych między sobą łukami złożonymi z pięciu oczek łańcuszka.

Rz 8: Ostatnie okrążenie w tym pierwszym wzorze, czyli razem 36 grup po 3 podwójne słupki przerobione razem rozdzielone między sobą łukiem złożonym z pięciu albo sześciu oczek łańcuszka.

No i na tym etapie zakańczam pierwszy, mniejszy łapacz snow.

A teraz rozszerzenie łapacza snów o średnicy 20 cm do średnicy 30 cm.

Rz 9: W kolejnym okrążeniu przerabiamy sekwencję złożoną z siedmiu słupków i przechodzimy za pomocą jednego oczka łańcuszka do następnej takiej grupy.

Rz 10: Kolejne okrążenie, w którym przerabiamy naprzemiennie sekwencje – słupek plus 1 oczko łańcuszka wzdłuż całej długości, co daje takie sympatyczne okienka prześwietlające wzór.

Rz 11: W tym okrążeniu przerabiamy grupy złożone z 5 – ciu słupków przerobionych razem rozdzielone między sobą łukami z 5 – ciu oczek łańcuszka.

Rz 12: i ostatnie okrążenie, czyli sekwencja 3 podwójnych słupków przerobionych razem rozdzielonych lukami z sześciu oczek łańcuszka. Razem 36 takich motywów.

Miłego dziergania

Exit mobile version