Łapacz snów i serwetka z jednego wzoru. Model JOLANTA

Serwetka Jolanta

A ja przychodzę z takim sympatycznym wzorem na bardzo prosty łapacz snów, który przerobiłam na szydełku 1,5 i rozciągnęłam na obręczy o średnicy 13 cm.

Rz 0: Zaczynamy od przerobienia 8 oczek łańcuszka, które łączymy w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 1: W tym okrążeniu przerabiamy 18 słupków. Z tym że pierwszy z tych słupków (tak jak to zawsze ma miejsce na początku okrążenia) zastępujemy trzema oczkami łańcuszka.

Rz 2: Rządek drugi. Tutaj w każdym z 18 – stu słupków z poprzedniego okrążenia przerabiamy po jednym słupku, rozdzielonym od kolejnego łukiem złożonym z dwóch oczek łańcuszka.

Rz 3: Rządek trzeci. W każdym łuku rozdzielającym dwa słupki z poprzedniego okrążenia wbijamy motyw: 1 półsłupek + łuk złożony z trzech oczek łańcuszka przymocowany w tym samym łuku kolejnym półsłupkiem. Następnie przechodzimy do kolejnego łuku. W ten sposób obsadzamy 18 luków przerobionych w poprzednim okrążeniu.

Rz 4: Okrążenie nr 4. Tym razem przerabiamy luki złożone z pięciu oczek łańcuszka, zamocowane z każdej strony słupkiem, wychodzącym ze środka każdego łuku z poprzedniego okrążenia. Razem 18 takich elementów.

Rz 5: Okrążenie nr 5: Tutaj w każdym łuku z poprzedniego okrążenia złożonym z pięciu oczek łańcuszka przerabiamy grupę pięciu połączonych u góry razem słupków rozdzielonych od kolejnej takiej grupy łukiem złożonym z pięciu oczek łańcuszka.

Rz 6: W tym okrążeniu w łuku złożonym z pięciu oczek łańcuszka (rozdzielającym 2 grupy z 5 – ciu przerobionych razem słupków) przerabiamy element składający się z 2 półsłupków + 3 oczka łańcuszka + 2 półsłupki i przeskakujemy do kolejnego łuku. W ten sposób powtarzamy 18 takich elementów w tym okrążeniu i jednocześnie przygotowujemy małe luki będące punktem zaczepienia do kolejnego elementu w kolejnym okrążeniu.

Rz 7: W tym okrążeniu w każdym łuku złożonym z trzech oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia przerabiamy element złożony z 5 – ciu słupków rozdzielonych między sobą łukami złożonymi z 1 oczka łańcuszka.

A następnie przeskakujemy oczkiem łańcuszka do kolejnego łuku, w którym powtarzamy ten sam motyw.

Teraz przez każda taka przestrzeń pomiędzy słupkami w ostatnim okrążeniu przeciągnęłam sznureczek do przymocowania tej serwetki do obręczy.

Miłego dziergania

Pozdrawiam serdecznie

Beata Redzimska

Łapacz snów i serwetka na szydełku KWIATOWA MANDALA

 

A ja przychodzę dzisiaj z pomysłem na taką sympatyczną szydełkową serwetkę w formie mandali, która po rozciągnięciu na obręczy daje pełen uroku łapacz snów. Już zapraszam na wspólne przerabiania tego wzoru, który omawiam krok po kroku na moim kanale na youtubie.

Zapraszam serdecznie

Jeszcze tylko kilka objaśnień na temat szczegółów tego wzoru.


Rz 0:

Zaczynamy od przerobienia rządku bazowego składającego się z 6 – ciu oczek łańcuszka zamkniętych w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 1:

To okrążenie składa się z 16 słupków. Z tym że pierwszy słupek zastępujemy, tak jak to zawsze robimy na początku okrążenia, trzema oczkami łańcuszka.

Rz 2:

W tym rządku przerabiamy w każdym z 16 słupków z poprzedniego okrążenia jedną grupę złożoną z trzech przerobionych razem u góry potrójnych (albo podwójnych) słupków i przechodzimy do kolejnej takiej grupy łukiem złożonym z trzech oczek łańcuszka.

Rz 3:

Rządek trzeci: w tym rządku przerabiamy łuki złożone z 4 oczek łańcuszka. Każdy z tych łuków wychodzi ze środka łuku z poprzedniego okrążenia i jest przymocowany z obydwu stron jednym półsłupkiem.

Rz 4:

W tym okrążeniu przerabiamy również łuki (tym razem troszeczkę dłuższe), bo złożone z 5 -ciu oczek łańcuszka, również zamocowane półsłupkiem w połowie łuków z poprzedniego okrążenia.

Rz 5:

W tym okrążeniu przerabiamy w każdym łuku złożonym z pięciu oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia grupę złożoną z pięciu słupków i przeskakujemy jednym oczkiem łańcuszka do kolejnego takiego łuku, w którym osadzamy kolejną taką grupę.

Rz 6:

W tym okrążeniu nad każdą grupą złożoną z pięciu słupków przerabiamy daszek, również złożony z pięciu słupków z tym że tym razem połączonych u góry razem. Pomiędzy takimi kolejnymi daszkami wykonujemy przejścia złożone z czterech oczek łańcuszka, które zamocowujemy półsłupkiem w oczku rozdzielającym dwie takie grupy z poprzedniego okrążenia i znowu symetrycznie odbijamy się czterema oczkami łańcuszka. No i przerabiamy kolejny taki daszek złożony z pięciu słupków w kolejnej grupie.

Rz 7:

To okrążenie składa się z luków łyków złożonych z siedmiu oczek łańcuszka wychodzących ze szczytu daszka, czyli grupy złożonej z pięciu połączonych razem u góry słupków i zamocowanych właśnie jednym półsłupkiem w szczytowym oczku takiej grupy.

Rz 8:

W tym okrążeniu w co drugim łuku z poprzedniego okrążenia przerabiamy po pięć grup po 3 przerobione razem słupki, rozdzielone od kolejnej takiej grupy łukiem złożonym z pięciu oczek łańcuszka. Następnie przeskakujemy ponad kolejnym łukiem 4 oczkami łańcuszka + 1 półsłupek + symetrycznie 4 oczka łańcuszka. Ten motyw podobnie przerabiamy w co drugim łuku z poprzedniego okrążenia.

Rz 9:

W tym ostatnim już okrążeniu ponad grupami złożonymi z trzech podwójnych słupków przerobionych razem przerabiamy łuki złożone z siedmiu oczek łańcuszka, wychodzące z połowy łuku z poprzedniego okrążenia i zamocowane ruchomym półsłupkiem. Następnie przeskakujemy ponad elementem przechodnim / przejściem przerabiając 5 oczek łańcuszka + półsłupek + 5 oczek łańcuszka.

A ja życzę miłego dziergania i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale Beata Redzimska Szydełko i makrama.

Pozdrawiam serdecznie

Łapacz snów Mini Róża

Łapacz snów Mini Róża

A ja przychodzę dzisiaj z pomysłem na sympatyczny łapacz snów, albo serweteczkę, którą nazywałam Mini Róża.

Ten wzór z motywem kwiatowym możemy wykorzystać do rozciągnięcia na obręczy i przekształcenia w łapacz snów.
Ale jednocześnie można wykorzystać go do przerobienia jako sympatyczną serwetkę, jedno, lub wielokolorową, którą wykorzystamy jako element dekoracyjny na stół.

A ja już zapraszam na filmowy tutorial, w którym omawiam ten wzór krok po kroku:

Rz 0:

Zaczynamy od rządku bazowego składającego się z pięciu oczek łańcuszka, które zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym.

Rz 1:

Rządek pierwszy, w którym przerabiamy 12 półsłupków. Z tym że pierwszy z tych półsłupków, tak jak to ma miejsce w na początku nowego okrążenia zastępujemy jednym oczkiem łańcuszka.

Rz 2:

Rządek drugi składa się z 6 -ciu łuków złożonych z pięciu oczek łańcuszka (każdy), zaczepionych z każdej strony jednym półsłupkiem (wbitym w co drugim półsłupku z poprzedniego okrążenia).

Rz 3:

Rządek trzeci: w tym okrążeniu w każdym z 6 -ciu łuków zarysowanych w poprzednim okrążeniu przerabiamy grupę pięciu połączonych u góry słupków, rozdzielonych od kolejnej takiej grupy łukiem złożonym z 7 – u oczek łańcuszka.

Rz 4:

W czwartym okrążeniu przygotowujemy szkielet, w oparciu o który będziemy rozbudować ten wzór w kolejnych okrążeniach.
W tym okrążeniu u szczytu grupy złożonej z pięciu przerobionych razem słupków przerabiamy 1 półsłupek, z którego wychodzi łuk złożony z 9 – ciu oczek łańcuszka, zamknięty w kółeczko oczkiem ścisłym zamykającym. Dalej przerabiamy 2 oczka łańcuszka, a w łuku rozdzielającym dwie sąsiednie grupy złożone z pięciu słupków przerobionych razem wbijamy 3 półsłupki. Dalej 2 oczka łańcuszka i znowu kolejny półsłupek wbity u szczytu grupy złożonej z pięciu przerobionych razem słupków. W ten sposób kontynuujemy wzdłuż całej długości okrążenia.

Rz 5:

Rządek piąty. W tym okrążeniu rozbudowujemy nasz motyw wokół zakola utworzonego z łuku składającego się z dziewięciu oczek łańcuszka (przerobionego w poprzednim okrążeniu). I tu przerabiamy z jednej jego strony 7 słupków, następnie zakręcamy przerabiając 2 oczka łańcuszka i symetrycznie schodzimy w dół z przeciwnej strony przerabiając kolejne 7 słupków. Następnie w pierwszym z trzech półsłupków wbitych w łuku rozdzielającym w poprzednim okrążeniu przerabiamy 1 półsłupek, który jest punktem zamocowania kolejnego łuku składającego się z siedmiu oczek łańcuszka. Ten łuk przymocowujemy symetrycznie z drugiej strony półsłupkiem wbitym w trzecim z półsłupków z poprzedniego okrążenia.

Dalej przeskakujemy do kolejnego zakola stanowiącego szkielet motywu kwiatowego i obrabiamy go przerabiając wokół: 7 słupków + 2 oczka łańcuszka + kolejne 7 słupków. Ten motyw powtarzamy wzdłuż całej długości okrążenia.

Rz 6:

Rządek szósty. W tym okrążeniu oczkami ścisłymi przechodzimy, w ramach elementu, który przerobiliśmy w poprzednim rządku, stanowiącym obudowę zakola złożoną z 7 słupków do szóstego słupka, który znajduje się u szczytu zakola. W nim wbijamy jeden półsłupek, następnie przechodzimy ponad kolejnym elementem łukiem złożonym z trzech oczek łańcuszka, który zamocowujemy jednym półsłupkiem w środku zakola, w łuku złożonym z trzech oczek łańcuszka. Dalej przerabiamy kolejny łuk złożony z 3 oczek, który przymocowujemy półsłupkiem wbitym symetrycznie w drugim słupku (z grupy słupków odbudowujących zakole). Następnie łukiem złożonym z pięciu oczek łańcuszka przechodzimy do szczytu niższego zakola złożonego z siedmiu oczek łańcuszka, przerobionego w poprzednim okrążeniu i zamocowujemy go tu ruchomym oczkiem półsłupka. Dalej symetrycznie przerabiamy pięć oczek łańcuszka (przymocowane jednym półsłupkiem w szóstym z słupków otaczających większe zakole). Ten motyw powtarzamy jeszcze pięciokrotnie wzdłuż całej długości okrążenia.


Rz 7:

Rządek siódmy. Tutaj możemy przerobić go, albo w wersji z pikotkami (jeżeli chcielibyśmy wykorzystać ten wzór jako niezależną serwetkę), albo w wersji bez pikotków, jeżeli planujemy rozciągnąć ten model na obręczy i uzyskać łapacz snów.

Dlaczego, jeżeli planujemy wykorzystać ten wzór do łapacza snów polecam wersję bez pikotków? A to dlatego, że te pikotki po prostu zostaną przyduszone po zamocowaniu serwetki do obręczy. Więc nie tylko zginą w tłoku, ale raczej bardziej będą przeszkadzać niż dodawać uroku gotowej pracy.


To okrążenie zaczynam od jednego oczka łańcuszka (które zastępuje pierwszy półsłupek), wbity w półsłupek, którym zaczęliśmy poprzednie okrążenie. Z tego punktu kontynuujemy łukiem złożonym z 3 oczek łańcuszka, który zaczepiamy z drugiej strony półsłupkiem wbitym w środku łuku z poprzedniego okrążenia. Dalej przerabiamy centralny łuk, który wypada u szczytu płatka.

Ten łuk składa się z dwóch oczek łańcuszka, jednego pikotka i znowu dwóch kolejnych oczek łańcuszka (w wersji z pikotkami). Albo przyjmuje formę pięciu oczek łańcuszka. Następnie zamocowujemy ten motyw z drugiej strony półsłupkiem w połowie kolejnego łuku z poprzedniego okrążenia. Dalej symetrycznie przerabiamy kolejny łuk złożony z trzech oczek łańcuszka przymocowany półsłupkiem.

Teraz gwóźdź programu w tym okrążeniu, czyli przystępujemy do przerabiania / odbudowywania słupkami zakola przygotowanego w poprzednim okrążeniu. W tym celu przerabiamy 5 słupków + 1 pikotek (z 3 oczek łańcuszka) lub 3 oczka łańcuszka w wersji serwetki bez pikotków, którą chcemy rozciągnąć na obręczy. Dalej symetrycznie z drugiej strony kolejne 5 słupków, żeby dopełnić obudowy tego zakola.

I tak powtarzamy wzdłuż całej długości tego okrążenia.

A ja życzę miłego przerabiania tego wzoru, no i zapraszam na kolejne tutoriale zarówno na moim kanale na youtubie Beata Redzimska Szydełko i makrama, jak i na blogu Moda na Bio.

Pozdrawiam serdecznie

Beata Redzimska

 

 

 

Exit mobile version